Friday, August 17, 2007

எனி இந்தியன் பதிப்பகம் நடத்தும் கருத்தரங்கு

அழைப்பிதழைப் பெரிதாக்கிப் பார்க்க படத்தின் மீது சொடுக்கவும்.அனைவரும் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்/வேண்டுகிறேன்.

3 comments: